Heldere hemel – Tom Lanoye

by Peter Pellenaars

Net voor­dat het vlieg­tuig zou neer­stor­ten had ik de don­der­slag bij hel­de­re hemel al te pak­ken. Maar dat had ande­re oor­za­ken. Van per­soon­lij­ke aard. De goe­de ver­staan­der (waar­bij het een voor­waar­de is dat deze ook het boek­je tot het ein­de toe gele­zen moet heb­ben) zal mis­schien begrij­pen waar­om. Ik ga het hier niet ver­der toe­lich­ten. Hoog­uit tus­sen de regels. Lees ver­der...