Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Ik heb wel iets te verbergen. Maar hoe?

Deze blog­post is deel 1 van 4 in de reeks Read-a-long: Je hebt wel iets te ver­ber­gen

Het is een her­ken­ba­re maar des­al­niet­te­min ont­hut­sen­de con­clu­sie:

Zo blij­ven we – omdat het mak­ke­lijk is, omdat het gra­tis is, omdat het effi­ci­ën­ter is, omdat we erin berus­ten, omdat we het niet weten, omdat we het niet begrij­pen of omdat we sim­pel­weg geen keu­ze heb­ben – onze pri­va­cy belang­rijk vin­den zon­der aan de schen­ding ervan echt wat te kun­nen doen.
[p.41, Je hebt wél iets te ver­ber­gen] Lees ver­der...