Wat is gamma-aminoboterzuur en hoe werkt een GABA supplement?

Wat is gamma-aminoboterzuur en hoe werkt een GABA supplement?

Altijd al afgevraagd wat GABA kan en doet? Blijf dan verder lezen want op deze pagina beantwoorden we alle veelgestelde vragen.

Wat is GABA?

Gamma-aminoboterzuur is beter bekend als GABA en fungeert als een cruciale neurotransmitter die een inhibitieve rol vervult in ons centraal zenuwstelsel. Deze neurotransmitter faciliteert de interactie tussen verschillende neuronen door het gebruik van boodschapperstoffen. Het is ook een niet-essentieel aminozuur. In het samenspel van stimulerende en remmende neurotransmitters, speelt GABA een remmende rol bij neuronale overactiviteit. Dit maakt GABA een natuurlijk kalmeringsmiddel, dat de zenuwimpulsen reguleert en stress management ondersteunt.

Omstandigheden zoals stress, inadequate voeding, tekorten in voeding, medicijngebruik, alcohol, en drugs kunnen invloed hebben op de hoeveelheid neurotransmitters. Bronnen van GABA kunnen onder andere worden gevonden in voedingsmiddelen zoals (blad)groenten, soja- en tuinbonen, noten, zaden, tomaten en eieren.

Hoe wordt GABA het meest gebruikt?

Toepassingen GABA wordt vaak toegepast om angst te verminderen, de stemming te verbeteren, de symptomen van premenstrueel syndroom (PMS) te verminderen, en bij de behandeling van ADHD. Het wordt ook gebruikt in het beheer van andere neuropsychiatrische aandoeningen, zoals stress, epilepsie en slaapstoornissen. Bovendien wordt GABA gebruikt voor spieropbouw, vetverbranding, het stabiliseren van de bloeddruk en pijnvermindering.

Het consumeren van GABA via het mondslijmvlies heeft een direct effect op het verhogen van het algemene welzijn, het verminderen van pijn bij verwondingen, het verhogen van de conditie bij inspanning, het verminderen van lichaamsvet en het verminderen van het lichaamsgewicht.

Kenmerken

GABA is de primaire inhiberende neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel. Het wordt geproduceerd in de hersenen via de decarboxylering van glutamaat. Bij gezonde mensen veroorzaakt een dosis van 5 tot 10 gram GABA een toename van C-peptide, insuline en glucagon, terwijl het glucosegehalte in het bloed constant blijft. GABA wordt onder invloed van het enzym glutamaatdecarboxylase (GAD), met als co-factor pyridoxaal-5-fosfaat (actieve vitamine B6), gesynthetiseerd uit glutaminezuur.

GABA wordt aangetroffen in relatief hoge concentraties in het CZS, verspreid over een groot deel van de hersenen. GABA heeft anticonvulsieve, sedatieve en angstverminderende effecten op cellulair niveau. Door de receptoren GABAa en GABAb worden de meeste effecten gegenereerd. GABA onderdrukt als inhiberende neurotransmitter de excitatoire activiteit van de neurotransmitter glutamaat. Hierdoor kunnen neurologische en psychiatrische aandoeningen worden voorkomen.

Hersen-bloedbarrière

Ondanks het feit dat GABA moeilijk de hersen-bloedbarrière kan passeren, wordt het vaak met succes ingezet, met name bij stressgerelateerde klachten, waaronder slaap- en angststoornissen. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de effectiviteit van GABA in het CZS wordt verbeterd door de aanwezigheid van voldoende perifere GABA. Een andere mogelijkheid is dat GABA in zekere mate de hersen-bloedbarrière kan passeren. Inname via het mondslijmvlies, zogenaamd sublinguaal, is de voorkeursmethode.

Veiligheid van GABA

GABA kan veilig worden ingenomen, mits de dosering correct is en het gebruik niet te langdurig is. Studies van 12 weken hebben de veiligheid ervan aangetoond. Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, is er onvoldoende onderzoek gedaan om de veiligheid te bevestigen, dus het gebruik ervan moet worden vermeden.

Contra-indicaties van GABA

Bij aandoeningen van het maag-darmkanaal kan een tekort aan GABA ontstaan. Het wordt aanbevolen om deze darmaandoeningen eerst te herstellen voordat GABA wordt gebruikt. Gevoeligheid voor GABA wordt ook afgeraden. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van middelen die werken op GABA-agonisten, zoals benzodiazepinen, barbituraten, antidepressiva, alcohol en met GABA verrijkt voedsel. Ook bij middelen die het risico op bloedingen kunnen verhogen, zoals anticoagulantia en Ginkgo biloba, is voorzichtigheid geboden. Voor eventuele andere interacties kunt u het beste contact opnemen met een deskundige, zoals een apotheker of een orthomoleculaire arts/therapeut.

Bijwerkingen van GABA

Er zijn geen significante bijwerkingen van GABA bekend. In zeldzame gevallen kunnen er tijdelijke tintelingen optreden. Er is geen wetenschappelijke informatie beschikbaar over bijwerkingen na langdurig gebruik in hoge doseringen. Het gebruik van hoge concentraties (5 tot 10 gram), mogelijk in krachtsport, kan van invloed zijn op de endogene pancreasfunctie.