Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Groots

Gerard van Maas­ak­kers. Hij figu­reer­de op num­mer 6 in mijn top 10 die ik ooit voor de #pop­me­di­ta­tie van @stevengort samen­stel­de. Gis­ter­mid­dag zag ik hem voor de aller­eer­ste keer in leven­de lij­ve en hij vroeg me 'Hé, goa­de mee? Dan gaon we 'n eind­je lopen'. Voor ik het wist was ik weer terug in het Bra­bant van mijn jeugd. Lees ver­der...

Heldenmoed is burgerplicht?

Wa zou­de gij dan doen?
Daar­aan moest ik den­ken toen ik het bericht las over de de 31-jari­ge Hugo Alfre­do Tale-Yax. Hij was zo held­haf­tig om te hulp te schie­ten toen een vrouw op straat las­tig geval­len werd. De bela­ger van de vrouw was niet te beroerd om Hugo meer­de­re keren te ste­ken voor­dat hij zich uit de voe­ten maak­te. De dak­lo­ze ille­ga­le immi­grant Hugo ligt ver­vol­gens zowat een uur op straat zon­der hulp te krij­gen. Wel wor­den er foto’s gemaakt door voor­bij­gan­gers. Op de bewa­kings­ca­me­ra (waar­voor die­nen die eigen­lijk?) is te zien hoe ambu­lan­ce­per­so­neel ein­de­lijk arri­veert om te con­sta­te­ren dat alle hulp te laat is. Hugo heeft zijn hel­den­daad met de dood moe­ten beko­pen. Lees ver­der...