Peter Pellenaars

De dag gaat open als een gouden roos

Hij heeft het gevonden, ‘het menschengeluk’. Zo staat in bijgevoegd gedicht beschreven. En hij moest er vierendertig jaar voor worden.

Is dat te laat? Te vroeg?

Ben je een oude man als je pas op je vierendertigste het idee hebt ‘het menschengeluk’ gevonden te hebben? Zijn de jaren ervoor dan weggegooid? Of waren ze nodig om als referentie te kunnen dienen? Zodat je het gevonden geluk beter weet te waarderen? Lees verder...