Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Roepaen Podium – Ottersum

Die­ge­nen onder jul­lie die mij al wat lan­ger vol­gen, weten mis­schien dat ik een zwak heb voor de Noor­se muzi­kant Tho­mas Dyb­dahl. Vorig jaar mei ben ik voor de eer­ste keer naar een con­cert van hem geweest en in het blog wat ik nader­hand heb geschre­ven doe ik uit de doe­ken hoe die lief­de is ont­staan.
Eind vorig jaar hoor­de ik dat hij Neder­land opnieuw zou bezoe­ken, en wel naar aan­lei­ding van het 10-jarig bestaan van zijn debuut­al­bum uit 2002: ...that gre­at Octo­ber sound. Vol­gens het tour­sche­ma zou­den het vier con­cer­ten wor­den: in Rot­ter­dam, Den Bosch, Otter­sum en Amster­dam.
Otter­sum? Ik moest even naden­ken voor­dat ik wist welk pop­po­di­um daar gesi­tu­eerd is. Toen wist ik het weer: Roe­pa­en. Lees ver­der...