Gevonden en verloren

by Peter Pellenaars

Het duur­de even voor­dat ik een klik had met Moe­der­ziel door Krijn Peter Hes­se­link. Een ver­war­de man die met ont­bloot boven­lijf 's och­tends vroeg de wacht houdt voor een apo­the­ker. Boven­dien zon­der sok­ken en schoe­nen. Ik had moei­te om hem seri­eus te nemen. Wist ook niet pre­cies waar het ver­haal naar toe ging. En dan ont­moet hij ook nog par­does zijn moe­der die zoveel jaar eer­der zomaar uit zijn leven ver­dween. Wat moest ik er van den­ken? Lees ver­der...