Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Het groenste groen

Sinds uit onder­zoek is geble­ken dat onder­zoek aan­toont dat alles onder­zocht kan wor­den, ple­gen onder­zoe­kers gere­geld geva­ri­eerd onder­zoek om te onder­zoe­ken of eer­der aan­ge­haald onder­zoeks­re­sul­taat nog steeds onder­zoek­tech­nisch stand houdt. Lees ver­der...