Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Elja Daae

Waarom je geen expert hoeft te zijn om kennis te delen

by Peter Pellenaars

'Heb je mis­schien tijd om in de eer­ste week van maart een work­shop in Roe­me­nië bij te wonen? Ze wil­len een nieu­we bedrijfs­unit opne­men in de fabrieks­soft­wa­re.'

'Ergens in mei wil­len de pro­ject­le­den van een soft­wa­re imple­men­ta­tie in Duits­land op bezoek komen voor ken­nis­uit­wis­se­ling en 'les­sons lear­ned'. Kun je er bij zijn?' Lees ver­der...

Mijn geluksmomentjes

by Peter Pellenaars

Zojuist las ik bij Elja het vol­gen­de:

Blog­gen maakt geluk­ki­ger.
En hoe meer je het doet, hoe beter.
Dat ver­klaart mijn alge­he­le geluks­ge­voel.
[De mak­ke­lij­ke weg naar geluk]

Ik kan het alleen maar onder­schrij­ven.

Blog­gen geeft mij iede­re keer weer een hoop vol­doe­ning. Het maakt inmid­dels niet meer uit waar­over ik blog, als ik maar blog. Of het nu een per­soon­lijk getin­te mij­me­ring betreft, een recen­sie of een stuk­je fic­tie doet er niet zoveel toe. Wat telt is het mezelf op deze wij­ze kun­nen uiten. Dat het ver­vol­gens gele­zen wordt en er soms ook nog op gere­a­geerd wordt is eigen­lijk bij­zaak. Wel heel erg ple­zie­rig, maar het is niet de reden dat ik blog. Lees ver­der...

Voor Elja

by Peter Pellenaars

woor­den in mijn hoofd

voor ieder­een te horen

wan­neer mijn blog praat

~ ~ ~

Hai­ku n.a.v. 5 jaar #blog­praat door @elja1op1

Hulpbehoevend doel gezocht

by Peter Pellenaars

Elja schreef een blog­post. Dat doet ze iede­re dag, dus zo bij­zon­der is het niet ben je geneigd te den­ken. Tot­dat je het zelf zou moe­ten doen, iede­re dag blog­gen. Dan denk je daar wel anders over. Maar terug naar die blog­post waar ik het eigen­lijk over wil heb­ben: Over tik­fou­ten en digi­ta­le speur­toch­ten. Daar­in doet Elja een oproep om met vele blog­gers een actie op te star­ten rond­om de kerst­pe­ri­o­de: Lees ver­der...

Gemis

by Peter Pellenaars

Het viel me op en het viel me niet op. Van­uit mijn oog­hoek zag ik af en toe iets voor­bij­ko­men in mijn blo­groll wat niet klop­te. Maar wan­neer ik dan keek, dan zag ik meest­al de naam van Elja Daae. Niet vreemd, want zij staat daar al tij­den in. Dus ging ik weer ver­der met waar­mee ik bezig was. Tot­dat er na een tijd­je iets begon te krie­be­len. Mijn oog­lid maak­te tril­len­de bewe­gin­gen en het leek of er iemand aan zat te trek­ken. Om aan­dacht. Toch nog iets nauw­keu­ri­ger kij­ken deze keer. Het kon niet anders dan te maken heb­ben met mijn blo­groll met bete­re blog­gers. Ont­bra­ken er namen? Nee. Sor­teer­de hij niet meer goed met de meest recen­te upda­te boven­aan? Nee, ook dat scheen gewoon te wer­ken. Wat was er dan waar­door ik tel­kens afge­leid raak­te? Ik kon het niet vin­den. Tot­dat ik het ineens zag, net zoals ik afge­lo­pen zon­dag voor het eerst de ver­bor­gen pijl in het FedEx logo ont­dek­te. Lees ver­der...

Bloggen als een pro – Elja Daae

by Peter Pellenaars

Niet dat ik stop­te bij blad­zij­de 43. Nadat ik weer met bei­de voe­ten op de grond was beland, las ik bin­nen de kort­ste keren het boek uit. Van­we­ge de hel­de­re stijl. En natuur­lijk voor­al omdat het onder­werp me aan­spreekt. Blog­gen. Een uit de hand gelo­pen hob­by waar ik onge­merkt steeds meer tijd in ben ga ste­ken (hoe­wel dat niet nood­za­ke­lij­ker­wijs meer blog­posts hoeft op te leve­ren, ook het onder­houd van je blogsite kost tijd) en wat ik niet meer zou wil­len mis­sen. Lees ver­der...