Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

50books – jaar 2015 – vraag 38

Twee jaar gele­den raak­te ik in de ban van een boek dat geschre­ven zou zijn door een onbe­ken­de auteur genaamd V.M. Stra­ka. Al snel werd dui­de­lijk dat het hier een pro­ject betrof waar­ach­ter zich de regis­seur van de Lost tv-serie ver­school, J.J. Abrams. Toen ik de diver­se trai­lers had beke­ken wil­de ik maar één ding: dat boek zo snel moge­lijk in han­den zien te krij­gen. Lees ver­der...