Griekse mythen

Griekse mythen

Griekse mythen zijn verhalen en vertellingen uit de Griekse mythologie. Het zijn verhalen over goden, halfgoden en de relaties tussen goden en mensen. De Grieken geloofden in 1 god was, maar geloofden dat er meerdere goden waren. Deze Griekse Goden zager er vaak uit als gewone mensen maar bezaten buitengewone krachten. Ze waren heldhaftig en moedig, maar wilden ook allemaal graag de macht hebben. Ook waren ze vaak jaloers of kwaad. Dit levert mooi verhalen op. De Griekse mythen. De godenverhalen werden aan elkaar doorverteld. Daarom zijn er soms verschillende versies van een mythe.

Het begin van de Griekse mythen

Kronos en Rhea kregen 6 kinderen Hera, Hades, Demeter, Hestia, Poseidon en Zeus. Kronos was een rare vader. Hij at zijn kinderen op omdat hij bang was zijn macht aan zijn kinderen te verliezen. Rhea wist Zeus door een list te redden en liet zijn vader zijn broers en zussen terug geven. Zeus, Hades en Poseidon regeerden over de wereld. Hades werd heerser over de onderwereld, Poseidon heerste over de zeeën en zelf behield Zeus de hoogste macht en de hemeltroon.

Griekse Cyclopen

Omdat Hades, Poseidon en Zeus Cyclopen, reuzen met 1 oog uit de onderwereld hielpen te bevrijden kregen ze een cadeau. Hades kreeg een onzichtbaarheidsmantel, Poseidon een drietand waarmee hij aardbevingen mee kon veroorzaken en Zeus kreeg een bliksemschicht. Deze drie cadeaus spelen een belangrijke rol is alle Griekse mythen.

Griekse Mythen van nu

In de Griekse mythen worden veel verhalen verteld en komen veel verschillende namen voor. Verhalen, namen van Goden die nog steeds een rol spelen in de Westerse samenleving. Ook zijn er nog tal van woorden die verwijzen naar de Griekse mythen. Woorden als een tantaluskwelling, de doos van Pandora, de achilleshiel, een Oedipuscomplex, een achillespees, een odyssee, een muze en een orakel(spreuk) komen uit de Griekse mythen. Ook dragen heel wat planeten, sterren en andere hemellichamen namen uit de Griekse mythologie. Zo wordt bijvoorbeeld met de planeet Jupiter Zeus bedoeld, Hades is Pluto, Neptunus is Poseidon, Aphrodite is Venus en Ares, de god van de oorlog, heet Mars.

Doos van Pandora

In de Griekse mythen worden veel mooie verhalen verteld, allen met een kern van waarheid erin. De menselijke karaktertrekken worden mooi beschreven. Iedereen kan zich erin herkennen en aangeven waarom het goed of fout is wat er in het verhaal gebeurd. Het is vergelijkbaar met de sprookjes die in de Westerse samenleving worden verteld. Al zijn de Griekse mythen meer onderdeel geweest van de Griekse samenleving.