Peter Pellenaars

Troost

Natuurlijk ben ik blijven doorlezen. Tot het (bittere)1 einde. Het was daar dat ik deze fraaie afsluiter onder ogen kreeg: Lees verder...


  1. Bitter vanwege het uiterst deprimerend beeld dat geschetst wordt van Italië slechts enkele jaren voor de politieke opkomst van Silvio Berlusconi, oftewel Il Cavaliere die wij gerust mogen verwarren met Commandeur Vimercate uit het boek. En we weten allemaal dat het door Berlusconi alleen nog maar verder bergafwaarts is gegaan. 

Specialist in het algemene aka loser

Ergens in het tweede of derde jaar tijdens mijn studie Geschiedenis werd er een bijeenkomst georganiseerd in Groningen. Het alomvattende thema was onze voorbereiding op het beroepsleven na de universiteit. Zelf had ik al enkele jaren bij Philips gewerkt voordat ik alsnog besloot te gaan studeren maar voor het gros van mijn medestudenten was het vooruitzicht van een bestaan als werkslaaf welhaast iets buitenaards. Lees verder...

Wat weet ik over lezen?

[Afbeelding: Bakingdom | photopin cc]

Ergens las ik de verzuchting, ‘en dan moet ik ook nog tig boeken lezen’. Dit om aan te geven dat de kerstvakantie, hoe welkom ook, veel te kort is om alles af te krijgen wat we vooruitgeschoven hebben. Kwestie van realistisch lijstje maken, denk ik dan. Zelf heb ik ook nog tig ongelezen boeken liggen, maar ik heb er drie uitgekozen die ik de komende dagen wil lezen. De rest komt vanzelf wel. Lees verder...

What do I know about reading?

Somewhere I read the lament, ‘and then I also have to read numerous books’. This to indicate that the Christmas holidays, while welcome, are much too short to get everything done we have postponed to the end of the year. Just a matter of making a realistic list. I myself have also a pile of  unread books waiting for me, but I have selected only three which I want to read the next few days. The rest will follow when time comes. Lees verder...