Peter Pellenaars

50books – jaar 2015 – vraag 3

In mijn boekenkast is veel plaats gemaakt voor Geschiedenis. Zeker wanneer ik een boek pak dat ik tijdens mijn studietijd heb aangeschaft loop ik de kans dat het vol staat met strepen in de kantlijn, en dat passages zijn onderstreept of gemarkeerd in een of andere fluoriscerende kleur. In die gevallen wanneer ik er in de kantlijn wat heb bijgeschreven betreft dat meestal een verwijzing naar een andere bladzijde of boek. Het is maar zelden dat ik mijn mening over het geschrevene op die plek onder woorden bracht. Een uitroepteken dat ik het er mee eens was volstond blijkbaar. Toch geeft dat al een kleine indicatie wat ik in die tijd belangrijk vond. Of juist niet. Lees verder...

Na de val

In seizoen 3 van de serie Homeland komt een aflevering voor waarin twee hoge functionarissen van elkaar bestrijdende inlichtingendiensten een ontmoeting hebben. Al hun hele leven lang zijn ze bezig met het opzetten en onderhouden van uiterst ingewikkelde (contra)spionage netwerken. Dat de waarheid daarbij geweld moet worden aangedaan beseffen ze allebei terdege. Het doel heiligt de middelen. Wat mij zo trof in die scene was de bekentenis van een van hen door te verzuchten dat alles uiteindelijk toch anders uitpakt dan gepland. Je kunt niet alles controleren. Lees verder...

Wat weet ik over lezen?

[Afbeelding: Bakingdom | photopin cc]

Ergens las ik de verzuchting, ‘en dan moet ik ook nog tig boeken lezen’. Dit om aan te geven dat de kerstvakantie, hoe welkom ook, veel te kort is om alles af te krijgen wat we vooruitgeschoven hebben. Kwestie van realistisch lijstje maken, denk ik dan. Zelf heb ik ook nog tig ongelezen boeken liggen, maar ik heb er drie uitgekozen die ik de komende dagen wil lezen. De rest komt vanzelf wel. Lees verder...

What do I know about reading?

Somewhere I read the lament, ‘and then I also have to read numerous books’. This to indicate that the Christmas holidays, while welcome, are much too short to get everything done we have postponed to the end of the year. Just a matter of making a realistic list. I myself have also a pile of  unread books waiting for me, but I have selected only three which I want to read the next few days. The rest will follow when time comes. Lees verder...