Peter Pellenaars

Don Quichot – de vernuftige taalnazi

Deze blogpost is deel 14 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

Eerste deel – twaalfde hoofdstuk

Over wat een geitenhoeder aan Don Quichote en het gezelschap vertelde

Toen ik aan dit leesproject van Don Quichot begon was ik in het bezit van een uitgave uit het jaar 1989 met een vertaling door J.W.F Werumeus Buning en C.F.A. van Dam daterend uit 1941. Inmiddels heb ik een meer recentere vertaling op de kop getikt, en wel die van Barber van de Pol uit 1997. Iedere keer als ik een hoofdstuk lees doe ik dat eerst in de vertaling door Barber van de Pol en daarna pak ik de oudere vertaling erbij die ik gebruik voor de illustraties en citaten in mijn blogpost. Lees verder...

Een avondje tussen de geitenhoeders

Deze blogpost is deel 13 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

[Illustratie: Gustave Doré]

Eerste deel – elfde hoofdstuk

Over hetgeen Don Quichot beleefde met zekere geitenhoeders

Nu ik gister de draad weer opgepikt heb van mijn blogserie over Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, eens zien of ik vandaag hetzelfde kan doen met Don Quichot. In juni hebben we onze helden achtergelaten bij het kampement van enkele geitenhoeders waar zij de nacht in het open veld gaan doorbrengen. Aanvankelijk zeer tegen de zin van Sancho. Als blijkt dat de geitenhoeders een voortreffelijk en vooral overvloedig maal hebben klaargemaakt slaat de stemming echter al snel om. Er wordt sinds tijden goed gegeten en zeker niet minder gedronken. Lees verder...

Werelden van verschil

Deze blogpost is deel 12 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

[Afbeelding: Gustave Doré]

Eerste deel – tiende hoofdstuk

Over de aardige gesprekken, gevoerd tussen Don Quichot en Sancho Panza, zijn schildknaap

Nu het gevecht met de schildknaap van de reizende dames in het voordeel van Don Quichot is geëindigd trekt het duo weer verder. Is Sancho Panza vooraleerst geïnteresseerd of deze overwinning voor hem een eiland heeft opgeleverd, al snel is hij meer nieuwsgierig naar een wonderbaarlijk balsem waar Don Quichot aan refereert. Het zou in staat zijn de meest verschrikkelijke verwondingen te kunnen genezen. Lees verder...

De beste hand van varkensvlees pekelen

Deze blogpost is deel 11 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

[Afbeelding: Gustave Doré]

Eerste deel – Negende hoofdstuk

Waarin een einde komt aan de vervaarlijke strijd tussen de kloeke Biskajer en de dappere held van de Mancha

Een hoofdstuk dat zomaar eindigt met de mededeling dat de auteur helaas niet weet hoe het verder gaat, want hij heeft de verhalen over Don Quichot uit de tweede hand en in dit geval ontbreekt er een gedeelte. Ik vond het vorige week een verrassende wending en was benieuwd hoe Cervantes hier verder invulling aan zou geven. Welnu, eigenlijk heel simpel. Lees verder...

Over teleurstellende windmolens en een verrassende wending ter compensatie

Deze blogpost is deel 10 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

Eerste deel – Achtste hoofdstuk:

Over het goede fortuin dat de dappere Don Quichot beleefde in het schrikkelijk en nooit gedroomd avontuur van de windmolens, benevens andere gebeurtenissen, heuglijke gedachtenis waardig

Vraag een willekeurig iemand iets over Don Quichot te vertellen en groot is de kans dat men begint over zijn gevecht tegen de windmolens. Mij zou het ook zo vergaan zijn. Ik keek daarom met meer dan normale belangstelling uit naar deze passage. In hoofdstuk acht was het zover en ik ging er eens goed voor zitten. Lees verder...

Als hij maar geen dolende ridder wordt, ze schoppen hem misschien half dood

Deze blogpost is deel 8 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

Eerste deel – Zesde hoofdstuk:

Verhalende het vermakelijk en omstandig onderzoek, dat de pastoor en de barbier in de boekerij van de geestrijke ridder ondernamen

De volgende dag is het opnieuw crisisberaad ten huize van Don Quichot. Nu onze dolende ridder weer op het veilige nest is teruggekeerd en voorlopig het bed moet houden om enigszins te herstellen van de afranseling door de ezeldrijver besluit het kleine gezelschap zijn bibliotheek aan een nader onderzoek te onderwerpen. Lees verder...

Breng ons niet in verleiding en verlos ons van de kwade boeken

Deze blogpost is deel 7 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

[Illustratie: Gustave Doré]

Eerste deel – Vijfde hoofdstuk:

Waarin het verhaal van de tegenspoed van onze ridder vervolgd wordt

Over invloed gesproken…

Terwijl een dorspsgenoot met de gehavende Don Quichot onderweg naar huis is (nadat hij hem bij toeval in de greppel gevonden had), heeft een klein gezelschap zich verzameld in het kasteel van de heer van Quijana (zoals de echte naam van Don Quichot schijnt te zijn). Nu hij al drie dagen spoorloos is maakt men zich ongerust waar hij is gebleven. Zijn huishoudster hoeft er niet lang over na te denken: Lees verder...

Afranselingen

Deze blogpost is deel 6 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

Eerste deel – Vierde hoofdstuk:

Over hetgeen de ridder overkwam toen hij de herberg verlaten had

Het is niet veel wat ik nog wist over Don Quichot (eigenlijk ben ik door het lezen van alleen al de eerste drie hoofdstukken een heel stuk wijzer geworden) maar één van de dingen die ik me meen te herinneren (naast zijn knecht Sancho en het gevecht tegen de windmolens) is dat hij regelmatig flink in elkaar werd gemept door zijn tegenstanders. In het vierde hoofdstuk is het meteen raak (letterlijk en figuurlijk). Lees verder...

Een gladde jongen met gladde praatjes

Deze blogpost is deel 5 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Quichot

Eerste deel – Derde hoofdstuk:

Waarin wordt verhaald op welke dwaze wijze Don Quichot zich ridder deed slaan

Nauwelijks heeft Don Quichot zijn maaltijd achter de kiezen of hij wordt alweer gekweld door de gedachte dat hij nog steeds niet tot ridder is geslagen. In de waan dat de herbergier een ware kasteelheer is verzoekt Don Quichot hem of hij bij het krieken van de ochtend de ridderslag kan uitdelen. Na enige aarzeling besluit de herbergier het spel mee te spelen omdat hij het ‘vermoeden had dat het zijn gast in het hoofd haperde’. Lees verder...