Storm in een kop koffie

gh-carre2

In de auto ‘s ochtends op weg naar het werk neuriede ik mee met een wereldberoemd deuntje dat op de radio voorbijkwam. Zoals wel vaker had ik ook in dit geval de tekst niet echt in mijn hoofd zitten. Pas nu viel me de volgende strofe op:

Well, you had me several years ago
When I was still quite naive
When you said that we made such a pretty pair
>> Lees verder...