Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Voorspoken

Met nog slechts enke­le dagen te gaan, nemen de zenu­wen toe. Ga ik mijn kor­te ver­haal op tijd af krij­gen voor de boek­pre­sen­ta­tie van Adre­na­li­ne? De bun­del met kor­te span­nen­de ver­ha­len, waar­van een­tje door mij geschre­ven.

En zo ja, dan is die span­ning nog niet van­zelf­spre­kend ver­dwe­nen. Want zal ik in staat zijn om het ver­haal ook zoda­nig voor te dra­gen dat het goed over­komt? Een span­nend ver­haal schrij­ven is één ding, maar voor­dra­gen weer een geheel ander. Hope­lijk hoef ik zon­dag­avond niet te con­sta­te­ren dat Voor­dra­gen, zeg maar niet echt mijn ding is. Lees ver­der...