Verkeerde focus

by Peter Pellenaars

Via de berich­ten­ser­vi­ce van Net­flix kreeg ik te lezen dat sei­zoen twee van de serie Hin­ter­land beschik­baar was. Het eer­ste sei­zoen was me uit­ste­kend beval­len en daar­om ging ik er van­avond laat eens goed voor zit­ten.

Afle­ve­ring 1 duur­de ander­half uur. Opnieuw was het erg mooi. Lees ver­der...