Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Thomas Verbogt

De waarheid of de werkelijkheid? Maakt het uit?

by Peter Pellenaars

Soms kom ik haar nog wel eens tegen. De vrouw van mijn dro­men. De vrouw ìn mijn dro­men. Ze is in geen enkel opzicht anders dan toen ik haar voor de eer­ste, en eni­ge keer zag zoals ik haar nog nooit had gezien. Lang gele­den. Zo lang gele­den dat ik me elke keer wan­neer ik haar weer zie rea­li­seer hoe­veel tijd we samen had­den kun­nen door­bren­gen. Lees ver­der...

50books – jaar 2015 – vraag 39

by Peter Pellenaars

In mijn boe­ken­kast staan twee iden­tie­ke boe­ken. Ik kreeg ze alle­bei voor mijn ver­jaar­dag, maar niet in het­zelf­de jaar. Ze wer­den gege­ven door twee ver­schil­len­de per­so­nen, mij zeer dier­baar. De boe­ken staan naast elkaar, wat opvalt omdat ik ver­der geen enkel dub­bel boek in mijn ver­za­me­ling heb1. Lees ver­der...


  1. Met de uit­zon­de­ring van som­mi­ge boe­ken die ik in ver­schil­len­de talen of uit­voe­rin­gen heb.