Duelleren rondom paard

by Peter Pellenaars

De roman Duel met paard van Pau­li­ne Genee heeft een mooi mot­to. Zo mooi dat ik het hier in z'n geheel over­neem:

Als wer­ke­lijk­heids­zin bestaat, en nie­mand zal eraan twij­fe­len dat die bestaans­recht heeft, dan moet er ook iets bestaan dat je 'moge­lijk­heids­zin' kunt noe­men. Wie die bezit zegt bij­voor­beeld niet: hier is dit of dat gebeurd, zal gebeu­ren, moet gebeu­ren, maar: hier zou, moest, of had iets kun­nen gebeu­ren. En als je hem dan van het een en ander uit­legt dat het is zoals het is, dan denkt hij: ach, het zou waar­schijn­lijk ook anders kun­nen zijn.
[Robert Musil, De man zon­der eigen­schap­pen] Lees ver­der...