Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Narcopaarden

De hele dag afwis­se­lend (wei­nig) zon en (veel) regen. Des­on­danks weer een hoop gedaan ter voor­be­rei­ding van het nieu­we kip­pen­hok dat zater­dag gemaakt gaat wor­den. Niet door mij natuur­lijk, want zo han­dig ben ik niet. Mijn rol beperkt zich tot het spij­ker­vrij maken van alle bal­ken en plan­ken die we ver­za­meld heb­ben. Die komen nu goed van pas. Nog een dag­je en dan heb ik de sta­pel hope­lijk weg­ge­werkt. Lees ver­der...