Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Shaker's Law

Ooit gehoord van Shaker's Law? Ik niet. Tot van­avond.

Er werd naar ver­we­zen in een reac­tie onder de column I’ve left Twit­ter. It is unu­sa­ble for any­o­ne but trolls, robots and dic­ta­tors door Lin­dy West (waar ik ook nog nooit van gehoord had). Sinds ik onlangs mijn facebook account heb gede­ac­ti­veerd kan ik het niet laten om berich­ten te lezen die beves­ti­gen dat ik een goe­de keu­ze heb gemaakt. Het geeft me tevens extra muni­tie wan­neer ik bij tijd en wij­le weer eens in de ver­de­di­ging moet om mezelf te ver­ant­woor­den voor deze onge­hoor­de daad. Lees ver­der...