Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

50books – jaar 2015 – vraag 37

Waar ik me ieder jaar opnieuw op ver­heug is de Maand van de Geschie­de­nis. Tegen­woor­dig helaas niet meer dan een hob­by waar ik veel te wei­nig tijd in steek, was geschie­de­nis vroe­ger zowat het eni­ge vak op de mid­del­ba­re school waar ik wel tijd en ener­gie in stak. Het heeft er zelfs even naar uit­ge­zien dat ik er seri­eus werk van maak­te om er later mijn brood mee te ver­die­nen toen ik Geschie­de­nis ging stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht. Uit­ein­de­lijk is het anders gelo­pen. Wat niet weg­neemt dat geschie­de­nis mijn gro­te lief­de is geble­ven. Lees ver­der...