Het zou verboden moeten worden

by Peter Pellenaars

Een boek of cd met een stic­ker erop. Ik gru­wel daar­van. Nog in de win­kel na aan­koop pro­beer ik al die onge­wens­te recla­me te ver­wij­de­ren. Heb je een­maal de boven­ste laag ver­wij­derd dan begint het ech­te werk pas. Een flin­ter­dun laag­je lijm dat haast niet te zien is maar waar je wel voort­du­rend aan vast blijft plak­ken en dat gaan­de­weg ook steeds meer vuil aan­trekt wan­neer je besluit het te laten zit­ten. Het lijkt soms wel of er lijm gebruikt wordt die niet zou mis­staan in de lucht­vaart­in­du­strie om er een heel vlieg­tuig mee bij elkaar te hou­den. Lees ver­der...