Prereading

by Peter Pellenaars

Van­daag viel er weer eens onver­wacht een pak­ket­je op de deur­mat. Toen ik het open­maak­te zat er een boek in plus bege­lei­den­de brief. Lang­zaam viel het kwart­je. Het had te maken met een reac­tie op twit­ter die ik enke­le dagen gele­den geplaatst had: Lees ver­der...