Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Hassnae Bouazza

50books – vraag 11

by Peter Pellenaars

Klik hier voor vraag 10.

~ ~ ~

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos geno­ten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel moge­lijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds snel­ler te gaan lezen om te weten hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het nog een eeu­wig­heid mag duren voor­dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met iets van spijt omdat deze onge­ken­de lees­er­va­ring voor­lo­pig is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je zo iets span­nends, belang­wek­kends, emo­ti­o­neels, inte­res­sants hebt gele­zen dat je er een tijd­lang com­pleet let­ter­lijk en figuur­lijk hele­maal weg van was? Lees ver­der...

Stil

by Peter Pellenaars

Het kan ver­ke­ren. Van­daag dacht ik nog wat ver­der na over de xyz-vraag van gis­ter. Ook raak­te ik onder het betref­fen­de blog en op twit­ter in gesprek over het onder­werp. Is het nodig om je blog tot één onder­werp te beper­ken? Kun je zake­lijk en per­soon­lijk blog­gen op één plek com­bi­ne­ren? Moet je door blij­ven blog­gen wan­neer je zoe­ken­de bent of is het beter om som­mi­ge blogs maar beter niet te pos­ten? Wat weer­houdt je ervan om de blogs te schrij­ven die je zou wil­len schrij­ven, maar schrijf je wel de blogs waar je niet altijd even tevre­den over bent? Lees ver­der...