Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Verleiding

Ooit, lang gele­den in een tijd dat ik 'inbe­t­ween gir­lfriends' was, zat ik in een trein. De reis ging van A naar H, en we reden stap­voets sta­ti­on E bin­nen toen dit blog begon. Bij de voor­gaan­de sta­ti­ons was er al een trend inge­zet dat er net­to meer pas­sa­giers de trein ver­lie­ten dan dat er pas­sa­giers voor in de plaats kwa­men. In E gebeur­de het­zelf­de. Het leek er zelfs even­tjes op dat ik de cou­pé voor mij­zelf alleen zou heb­ben tot­dat er pre­cies op het moment dat de trein weer optrok een jon­ge vrouw bin­nen­kwam en plaats nam op het bank­je tegen­over mij. Lees ver­der...