Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Eden Prairie

Laatste rondje Eden Prairie

by Peter Pellenaars

Van­daag moest ik alles te voet doen. Mijn col­le­ga waar­mee ik de voor­gaan­de dagen kon mee­rij­den naar het werk was gis­te­ren ver­trok­ken voor een lang week­end bij haar ouders (a.s. maan­dag is het Labour Day, een vrije dag in de VS). Het gaf me de gele­gen­heid om het meer gele­gen vlak­bij kan­toor eens van wat dich­ter­bij te bekij­ken. Als je je best doet dan kun je heel in de ver­te aan de over­kant een stuk­je van Emer­son ach­ter de bomen zien. Lees ver­der...

The India Spice House

by Peter Pellenaars

Nadat ik de voor­bije dagen ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se fast­food en nor­ma­le res­tau­rants van bin­nen had gezien werd ik tij­dens de lunch van­daag door mijn col­le­ga uit India mee­ge­no­men naar The India Spi­ce Hou­se. Een ver­a­de­ming na alle king­si­ze ham­bur­gers, super steaks en dik­be­leg­de sand­wi­ches waar bij­na niet aan te ont­snap­pen valt. Lees ver­der...

Rondje Eden Prairie

by Peter Pellenaars

Op 29 augus­tus vloog ik van Amster­dam naar Eden Prai­rie, Min­ne­so­ta. Dat was zater­dag (gis­te­ren). Van­daag besloot ik mijn jet­lag te trot­se­ren door een lan­ge wan­de­ling te gaan maken in de omge­ving.

Het was nog flink bewolkt toen ik ver­trok maar de tem­pe­ra­tuur was al erg aan­ge­naam. Voor mijn eer­ste bestem­ming had ik in gedach­ten om Lake Ander­son te bezoe­ken. Mis­schien was daar wel een mooie wan­del­rou­te uit­ge­zet die mij rond­om het hele meer zou bren­gen. Hier­voor moest ik eerst een woon­wijk door­krui­sen. Lees ver­der...