Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Ik kan het niet laten

Nu mijn weer­stand door een flin­ke ver­koud­heid een stuk min­der is, vroeg ik natuur­lijk om moei­lijk­he­den toen ik het blog van Hen­drik-Jan opzocht. Dit jaar is hij begon­nen aan een gigan­tisch pro­ject: iede­re woens­dag blog­gen over De God­de­lijk Kome­die / Divi­na Come­dia, geschre­ven door Dan­te Alig­hieri. Lees ver­der...

Klucht

In al mijn jeug­di­ge onschuld heb ik echt een tijd­lang gedacht dat het een heu­se kome­die was. Dat leek me wel wat. Nadat ik het boek voor de eer­ste keer in de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek gevon­den had, wist ik wel beter. Het was oud. Heel oud! En ook nog eens geschre­ven in vers­vorm! Ik hoef­de er niet lang over na te den­ken. Het boek ging linea rec­ta terug zijn stand­plaats in en uit mijn gedach­ten. Lees ver­der...