Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Coen Simon

Back to normal – deel 2

by Peter Pellenaars

Wat ook pret­tig is, is dat ik van­avond weer eens een boek heb uit­ge­le­zen. Ondanks dat we vele uren in het huis en de tuin heb­ben door­ge­bracht blijkt het zo goed als soci­al medi­a­loos door het leven te gaan me toch nog extra tijd op te leve­ren. Daar­van heb ik dank­baar gebruik gemaakt om in de late uur­tjes op ons bij­na affe ter­ras als dag­af­slui­ting nog wat te lezen. Lees ver­der...

Zo begint iedere boekverzameling

by Peter Pellenaars

Hoe­wel we nu al ruim een week in ons nieu­we huis wonen staan al mijn boe­ken nog inge­pakt in dozen ergens op de zol­der van de schuur. Ik dacht dat de boe­ken die voor­af aan de ver­hui­zing op mijn nacht­kast­je lagen in een apar­te doos zaten die ergens op mijn werk­ka­mer zou moe­ten staan. Tot nu toe heb ik 'm niet weten te vin­den. Lees ver­der...