De vreemdeling – Charles Baudelaire

by Peter Pellenaars

Dit week­end ben ik begon­nen te lezen in de bun­del 'Dron­ken van Wee­moed', ofte­wel 'Le spleen de Paris' door Char­les Bau­de­lai­re.
Het is een ver­za­me­ling kor­te of zelfs ultra-kor­te ver­haal­tjes, waar­van hij zelf in het voor­woord zegt, Lees ver­der...