De schaduw van de wind (Carlos Ruiz Zafon)

by Peter Pellenaars

"Nog steeds her­in­ner ik me de och­tend dat mijn vader me voor het eerst mee­nam naar het Kerk­hof der Ver­ge­ten Boe­ken. De eer­ste dagen van de zomer van 1945 regen zich aan­een en we wan­del­den door de stra­ten van een Bar­cel­o­na gevan­gen onder een asgrij­ze hemel, met een wate­rig zon­ne­tje dat over de Ram­bla de San­ta Móni­ca stroom­de als een guir­lan­de van vloei­baar koper." Lees ver­der...