Don Quichot – de vernuftige taalnazi

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 14 van 14 in de reeks Read-a-long: Don Qui­chot

Eer­ste deel – twaalf­de hoofd­stuk

Over wat een gei­ten­hoe­der aan Don Qui­cho­te en het gezel­schap ver­tel­de

Toen ik aan dit leespro­ject van Don Qui­chot begon was ik in het bezit van een uit­ga­ve uit het jaar 1989 met een ver­ta­ling door J.W.F Weru­meus Buning en C.F.A. van Dam date­rend uit 1941. Inmid­dels heb ik een meer recen­te­re ver­ta­ling op de kop getikt, en wel die van Bar­ber van de Pol uit 1997. Iede­re keer als ik een hoofd­stuk lees doe ik dat eerst in de ver­ta­ling door Bar­ber van de Pol en daar­na pak ik de oude­re ver­ta­ling erbij die ik gebruik voor de illu­stra­ties en cita­ten in mijn blog­post. Lees ver­der...