Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Tag: Arnhem

Hand in hand over de Mandelabrug

by Peter Pellenaars

In de begin­ja­ren van het uit­gaans­le­ven van onze jong­ste zoon wer­den wij 's nachts een keer wak­ker gebeld met het alar­me­ren­de bericht dat hij op de Man­de­la­b­rug van zijn fiets was getrok­ken en in elkaar gesla­gen door enke­le opge­scho­ten jon­gens. Ach­ter­af gezien is hij er met wat kleer­scheu­ren en ver­won­din­gen aan gezicht en han­den rede­lijk goed van afge­ko­men. Maar de schrik zat er natuur­lijk goed in. Lees ver­der...

Het zal je wijk maar wezen...

by Peter Pellenaars

Van­och­tend ver­trok ik iets later dan gewoon­lijk naar het werk. Toen ik de straat uit­reed begon juist het nieuws van 7 uur. Op Omroep Gel­der­land wordt dat eerst voor­af­ge­gaan door loka­le berich­ten uit de regio. Er werd een mel­ding gemaakt over een over­val met dode­lij­ke afloop in Arn­hem. Ook bij het 'gewo­ne' nieuws kwam deze gebeur­te­nis voor­bij. Ik had er eer­der die och­tend al over gele­zen na het opstaan wan­neer ik vluch­tig door het laat­ste nieuws bla­der om wak­ker te wor­den. Lees ver­der...

Heeft u het bonnetje nog? Nee, wel de blogpost.

by Peter Pellenaars

Deze blog­post is deel 27 van 49 in de reeks Sur­vi­val­run

Toch wel fijn, een klein­zoon te loge­ren. Nu kon­den we ten­min­ste lek­ker uit­sla­pen tot 7:00 uur deze vrije zater­dag­och­tend. Afijn, zo was ik in ieder geval enke­le uren later voor de erg­ste druk­te in de stad. Ik moest name­lijk weer een bezoek­je gaan bren­gen aan de Run­ners­world ves­ti­ging aldaar (onlangs ver­ko­zen tot de bes­te in Neder­land). Mijn twee­de paar Brooks Cas­ca­dia 10 ver­toont helaas het­zelf­de euvel als het eer­ste paar: flin­ke scheu­ren aan de zij­kant ter hoog­te van mijn klei­ne teen. Lees ver­der...