Menu

Peter Pellenaars

vrijetijdsblogger

Bateau Rouge [Angélique Kersten]

Er zijn maan­den dat ik wei­nig tot niets lees. En dan doel ik op het lezen van boe­ken. Die tast­ba­re pak­jes papier. Net­jes bij elkaar gebon­den of gelijmd en van een net­te kaft voor­zien.
Dat ik sta­pels kran­ten en tijd­schrif­ten, kilo­me­ters onder­ti­te­ling, dui­zen­den emails, hon­der­den blogs, ontel­ba­re tweets en onvoor­stel­baar veel wie­wat­waars ver­werk wordt ach­te­loos niet mee­ge­re­kend. Op de een of ande­re (ach­ter­haal­de?) manier asso­ci­eer ik dat nog steeds niet als lezen.
Nee, een dag zon­der een boek in de hand, is een dag niet gele­zen! Geluk­kig zijn de afge­lo­pen zomer­maan­den gevuld geweest met veel lees­da­gen. En de komen­de tijd ga ik weer eens pro­be­ren die lees­er­va­rin­gen op papier te zet­ten. Lees ver­der...