Topzieke rups

by Peter Pellenaars

Elke werk­dag ergens tus­sen 8 en 9 uur in de mor­gen valt er een gedicht in mijn mail­box. Ooit in een opwel­ling mijn email adres inge­vuld op een web­si­te en sinds­dien vas­te afne­mer van een stuk­je cul­tuur in de vroe­ge mor­gen.

Niet dat ik nu zo’n poë­zie ken­ner of lief­heb­ber ben. Ver­re van dat. Eer­lijk­heids­hal­ve zal ik hier maar met­een beken­nen dat de gedicht­jes die met een vas­te regel­maat op deze manier komen bin­nen­val­len ook de eni­ge zijn die ik lees. Lees ver­der...