In het buitengebied

by Peter Pellenaars

Een col­le­ga van me is eind vorig jaar naar 'het bui­ten­ge­bied' ver­huisd. Een klei­ner huis­je maar met meer grond erom­heen. Sinds we van­we­ge een inter­ne reor­ga­ni­sa­tie rond­om die­zelf­de tijd naast elkaar zijn komen te zit­ten en hij hoor­de van onze plan­nen om ook naar een soort­ge­lij­ke plek te ver­hui­zen wis­se­len we veel tips aan elkaar uit. Lees ver­der...