Glazen bol

Mijn Inge heeft voor­spel­len­de gaves. Echt waar.

Van natu­re ben ik een skep­tisch per­soon op dit gebied. Ik geloof in wei­nig en rea­geer altijd wat lache­rig wan­neer men­sen bewe­ren dat ze bij­voor­beeld in con­tact kun­nen komen met over­le­de­nen of in de toe­komst kun­nen kij­ken.

Maar Inge heeft al te vaak gelijk gehad met zaken die ze voor­af met me deel­de die later ble­ken uit te komen. Zo wist ze pre­cies wat de namen van onze klein­kin­de­ren zou­den zijn zon­der dat we dit voor­af van onze doch­ter te horen had­den gekre­gen.

Ik hou er aldus reke­ning mee dat wan­neer Inge weer eens ergens een bepaald gevoel over heeft dat ik daar dan wat seri­eu­zer mee omga dan wan­neer een wild­vreem­de mij iets op de mouw wil spel­den.

Toen zij vori­ge week aan­g­af dat er nog voor­dat we ver­huisd zou­den zijn iets vreemds zou voor­val­len in ver­band met de ver­koop van ons huis was ik er daar­om niet hele­maal gerust op. Hope­lijk geen kink in de kabel met de kopers. Of dat er iets gron­dig mis zou gaan met de ver­bou­wing van het nieu­we huis.

Van­daag kreeg ik een tele­foon­tje van haar. De make­laar had gebeld om ons op de hoog­te te bren­gen van wel iets heel vreemds. Iets dat hij in zijn lan­ge loop­baan als make­laar nog nooit eer­der had mee­ge­maakt.

De koop­ster van ons huis was over­le­den.

Wat het pre­cies bete­kent voor de ver­koop is nog niet hele­maal dui­de­lijk. Het lijkt erop dat zij het geld al had klaarstaan en dat de erf­ge­na­men de koop door wil­len laten gaan. Maar die beves­ti­ging heb­ben we nog niet.

Eens zien of Inge daar bin­nen­kort wat meer over kan voor­spel­len.

~ ~ ~

0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

trefwoorden

"Een lezer heeft het goed, hij kan zijn schrij­vers zelf uit­zoe­ken."
– Kurt Tuchols­ky

archief