Geen gezicht

Door Peter Pellenaars op 9/03/2016
Deze blog­post is deel 8 van 8 in de reeks Apple Pen­cil

paardschets

Hoe ik mijn best ook doe, het lukt me niet om het lin­ker­oog (voor de lezers rechts) van dit paard goed gete­kend te krij­gen. Ter­wijl ik het zo dui­de­lijk voor me zie hoe ik het wil heb­ben. Maar ik krijg de lij­nen niet op de juis­te plaats en de inkleu­ring niet naar wens.

Ik hou het er maar op dat ik te moe ben en/of te veel last heb van opko­men­de spier­pijn in mijn teken­arm na het spor­ten eer­der deze avond. Maar ik weet dat dit slechts excu­ses zijn.

Net als bij mijn eer­ste les­sen sur­vi­val­trai­ning alweer ruim een half jaar gele­den kan ik in gedach­ten veel meer dan ik in de prak­tijk weet waar te maken. Ook nu zal ik dus moe­ten accep­te­ren dat er nog heel wat uren trai­ning nodig zul­len zijn om mijn ver­wach­tings­ni­veau meer in lijn te bren­gen met mijn teken­kun­sten. Mor­gen hope­lijk weer ver­der want zo'n leeg oog is ook geen gezicht.

paardfoto

~ ~ ~

TOEN OPMAART

Alles is gek­te – 9 maart 2015

Was de waan­zin altijd al aan­we­zig in mijn boe­ken­kast?

Stil – 9 maart 2013

Eén van mijn favo­rie­te blog­gers geeft er de brui aan. Moe­ge­stre­den en murw gesla­gen door alle haat­zaai­e­rij die con­ti­nu over hem ver­schijnt kan hij het niet meer opbren­gen. Hoe triest.

~ ~ ~

0

Nog geen reacties.

Schrijf een reactie:

« | »