50books – jaar 2015 – vraag 24

Door Peter Pellenaars op 14/06/2015

Mor­gen (maan­dag dus) blog ik over En nooit was iets gelo­gen door Ellen Heij­me­rikx. Ik moet nog zo'n klei­ne zeven­tig blad­zij­des lezen van­daag en dat moet wel luk­ken. Nor­maal gespro­ken had ik het boek al uit wil­len heb­ben want ik vind het altijd wel fijn om het gele­ze­ne eer­st mini­maal een dag of twee te kun­nen laten bezin­ken voor­dat ik erover blog. Maar ik ben zo slim gewee­st om voor­tij­dig in Zen Habits van Leo Babau­ta te begin­nen.

Eigen­lijk had ik dit boek opzij gelegd om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te gaan lezen. Ik wist dat het een doe-boek was en dacht daar­om dat de vakan­tie­pe­ri­o­de wel een geschikt moment was om wat zaken die ik wil ver­an­de­ren aan te pak­ken. De nieuws­gie­rig­heid won het ech­ter van het ver­stand en voor ik het wist had ik het boek uit­ge­le­zen en er een serie dage­lijk­se blogs over geschre­ven (waar­mee ik trou­wens nog niet klaar ben). Zodoen­de is het boek van Heij­me­rikx er een beet­je bij inge­scho­ten.

Tege­lijk moet ik nu op zoek naar een ander boek wat ik in de zomer­va­kan­tie wil gaan lezen. Niet dat ik niks meer te lezen heb, maar ik vind het bij de vakan­tie­pret voor­af horen om iets spe­ci­aals op mijn lees­lijst te zet­ten waar ik naar kan uit­kij­ken. Zen Habits was zo'n boek maar ik heb tegen alle regels gezon­digd door niet het geduld te kun­nen opbren­gen tot het vakan­tie was.

Mis­schien wordt het weer eens tijd om de boe­ken van Pir­sig erbij te halen. Nor­maal gespro­ken lees ik ieder jaar om en om de twee boe­ken die hij geschre­ven heeft. Het afge­lo­pen jaar is dat er bij hoge uit­zon­de­ring niet van geko­men. Daar valt iets goed te maken.

En jij? Welk boek heb jij apart gelegd om er gedu­ren­de de zomer­pe­ri­o­de eens lek­ker de tijd voor te nemen?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2015?

Voor de die-hard onder ons die ook in 2013 al mee­de­den aan #50books zal deze vraag bekend in de oren klin­ken. Dat klopt. Ook toen vroeg ik in vraag 24 om maxi­maal één titel door te geven van een boek dat je van plan was in de zomer­pe­ri­o­de te gaan lezen. Niet meer, niet min­der.

Alle inzen­din­gen heb ik toen hier ver­za­meld1.

En dat ga ik opnieuw doen met de inzen­din­gen die deze keer bin­nen komen. Dus ga net als twee jaar gele­den door je lijst van nog-te-lezen en kies er een­tje uit die je alvast opzij legt voor later en laat ons weten waar­om. Want wie weet maak je ande­ren ook enthou­si­ast om dat boek te gaan lezen. Ben je hele­maal bij met lezen (hoe krijg je dat voor elkaar?) en ligt er op dit moment niets meer op je te wach­ten ga dan toch eens na over welk boek je fan­tas­tische din­gen gehoord of gele­zen hebt, maar dat je nog niet hebt gele­zen. Wel­licht is dat er een­tje om in de zomer mee te begin­nen. Hope­lijk komen er weer net zoveel enthou­si­as­te reac­ties bin­nen als in 2013. Ik kijk er naar uit!

vraag201524a

~ ~ ~

Klik hier voor vraag 23.

Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2015.

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2014 (door Martha/DrsPee).

Klik hier voor alle #50books vra­gen in 2013.

0

 1. Strik­vraag voor dege­nen die in 2013 heb­ben mee­ge­daan: weet jij nog wat je des­tijds hebt door­ge­ge­ven? 

Er zijn 13 reacties:

 1. 14/06/2015Vakantieboeken – Wat moet je meenemen? | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  […] is het ant­woord op vraag  24 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

 2. 14/06/2015Hendrik-Jan schrijft:

  Geen idee wat ik ga lezen in de vakan­tie. Het valt gewoon in het rij­tje boe­ken dat ik toch al van plan was om te lezen: http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/06/vakantieboeken-wat-moet-je-meenemen/

 3. 14/06/2015Peter Pellenaars schrijft:

  En als je nu slechts één titel mag kie­zen (wat uit­ein­de­lijk de opdracht voor van­daag is), welk boek zou je dan abso­luut deze zomer­pe­ri­o­de wil­len lezen? Want dat is de titel die ik dan op de zomer­lees­lijst zet.

 4. 14/06/201550Boeken - week 24 - Vakantieboek - Ruud's BlogRuud's Blog schrijft:

  […] Maar weer eens in de pen geklom­men voor een post(je) over een aan te raden vakan­tie­boek. Naar aan­lei­ding van de vraag van Peter Pel­le­naars in het kader van zijn weke­lijk­se rubriek ’50Boe­ken’. […]

 5. 14/06/2015Ruud schrijft:

  Bela­che­lijk, natuur­lijk, om maar 1 boek te mogen noe­men... Maar goed. Doe dan maar het boek van Gude en De Rek op je lijst... Mijn bij­dra­ge staat. Hier: http://www.ruudketelaar.nl/2015/06/14/50boeken-week-24-vakantieboek/

 6. 14/06/2015Ali schrijft:

  Kwam de strik­vraag te laat tegen, ik had toen wel een boek, maar geen stuk­je geschre­ven: Anne­jet van der Zijl, Bern­hard, een ver­bor­gen geschie­de­nis. Ik heb het boek wel gele­zen, maar of het in die zomer was?

 7. 15/06/2015Linda Visser schrijft:

  Hoi Peter,
  Bedankt voor je vraag. Ik heb daar­door weer eens een stuk­je voor mijn boe­ken­blog geschre­ven. Ben ook benieuwd naar de ande­re zomer­va­kan­tie­boe­ken die aan­be­vo­len wor­den. Al heb ik eigen­lijk zo al genoeg te lezen! Voor mijn bij­dra­ge, zie: http://mooieboeken.blogspot.nl/
  Groet­jes, Lin­da

 8. 15/06/2015Peter Pellenaars schrijft:

  Dank voor het mee­doen, Lin­da. Je tip heb ik toe­ge­voegd op de lees­lijst­pa­gi­na.

 9. 15/06/2015#50books vraag 24: de zomerleeslijst - Martha blogt privé schrijft:

  […] vraag op her­ha­ling van Peter dit jaar. In 2013 stel­de hij hem ook al. En zijn strik­vraag – wist je je ant­woord nog? […]

 10. 15/06/2015Martha schrijft:

  Mijn keu­ze is geval­len op een boek dat door Cathe­lij­ne is aan­ge­ra­den van Not just any book. Ik ben heel benieuwd: http://marthapelkman.nl/50books-vraag-24-de-zomerleeslijst/

 11. 17/06/2015woordenaar schrijft:

  De zomer is een tijd voor klas­sie­kers, dus bij deze: http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1894

 12. 20/06/2015Niek schrijft:

  Lek­ker her­le­zen: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/06/50books-201524-series.html

 13. 21/06/201550books – jaar 2015 – vraag 25 | petepel schrijft:

  […] Klik hier voor vraag 24. […]

« | »