50books – vraag 2

Door Peter Pellenaars op 20/01/2013

Klik hier voor vraag 1

~~~

Vraag 2:
Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? *

Zelf ben ik een lezer die, een­maal aan een boek begon­nen, het ook wil uit­le­zen. Goed­schiks of kwaad­schiks. Maar eer­lijks­hal­ve moet ik beken­nen dat er een rede­lij­ke sta­pel boe­ken ligt waar ik om diver­se rede­nen ben vast­ge­lo­pen en voor­als­nog niet in ver­der ga lezen. Toch ga ik ze weer oppak­ken. Ooit. En een nieu­we kans geven. Want ik ben een twij­fe­laar. Vraag me tel­kens af of ik iets over het hoofd heb gezien. Of dat het mooie nog moet komen. Dus lees ik door. Tot het (soms bit­te­re) ein­de. Mocht het dan uit­ein­de­lijk zijn tegen­ge­val­len, dan heb ik nog altijd een soort van vol­doe­ning dat ik het heb gedaan voor de auteur. Die er ook tijd in heeft gesto­ken. Maar ben wel gewaar­schuwd om deze auteur een vol­gen­de keer te mij­den.

Deel met ons jouw boek waar je maar niet door­heen komt, hoe graag je mis­schien zou wil­len. En wie weet, vind je nu ein­de­lijk de inspi­ra­tie (of lot­ge­no­ten) om het een laat­ste keer te pro­be­ren!

* Deze vraag is mede tot stand geko­men door een inspi­re­ren­de tweet van @heleensl

boring1

Illu­stra­tie: Boring, boring, boring, boring door Zach Pla­gue

~ ~ ~

Het #50books ini­ti­a­tief is bij mij ont­staan naar aan­lei­ding van de 30song­schal­len­ges maar gaat anders inge­vuld wor­den. Elke week op zon­dag zal ik een nieu­we boek­vraag pos­ten die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Alles is toe­ge­staan. Een foto, een recen­sie, een per­soon­lij­ke her­in­ne­ring, enzo­voorts. De beant­woor­ding van de vraag hoeft hele­maal niet op dezelf­de dag of bin­nen een week. Wan­neer je het blog klaar hebt, post het dan en plaats een link onder de betref­fen­de vraag, zodat ieder­een het kan vol­gen en bij je komt kij­ken.

Heb je zelf geen blogsite, dan kun je je blog naar mij stu­ren, en dan plaats ik het als gast­blog.

Dit jaar zal ik in totaal 50 vra­gen pos­ten, van­daar #50books.

Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken.
Voel je vrij om idee­ën voor vra­gen naar me toe te stu­ren zodat ik er vol­doen­de op voor­raad heb om dit jaar door te komen. En wie weet is er zoveel enthou­si­as­me dat we vol­gend jaar gewoon door kun­nen gaan.

Wan­neer iemand een mooi logo kan ont­wer­pen dan zou dat ook heel erg gewaar­deerd wor­den. 

Je kunt me berei­ken via email peterpellenaars@me.com of op twit­ter @petepel.

Veel lees en schrijf­ple­zier.

0

Er zijn 65 reacties:

 1. 20/01/2013Daniëlle Versteijne schrijft:

  Kerk­hof http://wp.me/s2Uceu-kerkhof
  Voor mij het eni­ge moge­lij­ke ant­woord op vraag 2.
  Ondanks de sta­pel onge­le­zen naast mijn bed roept dit boek altijd net een beet­je har­der...

 2. 20/01/2013Ellen schrijft:

  50 tin­ten! ik las er 10 blad­zij­den van, juk.

  maar het boek waar ik nog steeds een schuld­ge­voel van krijg dat ik daar niet in door­ge­le­zen heb is Die van Car­los Ruiz Zafón: Het spel van de engel. Voor­al omdat ik krap twee weken gele­den met het der­de deel uit deze tri­lo­gie in han­den stond... Na mijn ten­ta­mens. Dan ga ik weer lezen. dan vraag ik deel drie voor moe­der­dag :-)

 3. 20/01/2013tussenjouenmij schrijft:

  Ik kan me daar iets bij voor­stel­len hoe­wel het echt de moei­te waard is. Iede­re avond zag ik er tegen­op om ver­der te lezen, maar als ik dan een­maal bezig was, kon ik het niet meer weg­leg­gen. Wel heb ik met mezelf afge­spro­ken dat ik het nooit meer zou lezen.

 4. 20/01/2013tussenjouenmij schrijft:

  Ik heb het uiter­aard over 'Het spel van de engel' en niet over 50 tin­ten!

 5. 20/01/2013Peter schrijft:

  Haha­ha!

 6. 20/01/2013Ellen schrijft:

  pfoeh! Geluk­kig haha­ha ;-)

 7. 20/01/2013Linda schrijft:

  lol wha­ha­ha

 8. 20/01/2013Daniëlle Versteijne schrijft:

  Grap­pig, ik twij­fel­de bij deze vraag tus­sen 50 tin­ten en Car­los Ruiz Zafon. Ik koos in mijn ver­haal voor het laat­ste omdat ik in 50 tin­ten slechts begon­nen ben van­uit een soort nieuws­gie­rig­heid. Een boek dat een best­sel­ler wordt en voor­na­me­lijk gele­zen door 'niet-lezers'...

 9. 20/01/2013carel schrijft:

  het spel van de engel vind ik tegen­val­len nade scha­duw van de wind

 10. 20/01/2013tussenjouenmij schrijft:

  Dan is dat het vol­gen­de boek dat ik aan­schaf. Bedankt!

 11. 20/01/2013Jacob Jan schrijft:

  Het spel van de Engel heb ik wel uit­gel­zen. Vond ik zelfs mooi­er dan deel 1.

  Maar ik heb mijn eigen boe­ken waar­van ik het jam­mer vind at ze half gele­zen zijn.

  100 jaar een­zaam­heid
  David Cop­per­field
  Publie­ke wer­ken
  Don Qui­chot­te
  Sha­ke­spe­a­re (maakt niet uit wel­ke)
  Oor­log en Vre­de

  en bin­nen­kort Ulys­ses, denk ik.

  Steeds als ik iemand lees/hoor die het toch zo mooi vind, trekt het aan mij. Zal ik dan toch nog een keer? ...

  Gra­pes of Wra­th heb ik de eer­ste keer weg gelegd, en de twee­de keer in een ruk uit­ge­le­zen. Dus het kan wel.

 12. 20/01/2013Dominga schrijft:

  Hoe her­ken­baar!

 13. 20/01/2013carel de mari schrijft:

  ik dacht het met­een te weten maar vond in mijn boe­ken­kast een ander boek en dat heeft het gewon­nen (of is het deze keer ver­lo­ren) http://wp.me/p1T8Qr-Ay

 14. 20/01/2013Irene van Putten schrijft:

  Mooie vraag! Ik heb vaak moei­te met alle Coa­chings­boe­ken... die me ver­tel­len aan mezelf te wer­ken. Die mijd ik dus als de pest... ;-)
  Uit­zon­de­ring op die regel was de Celes­tijn­se Belof­te...

 15. 20/01/2013Irene van Putten schrijft:

  En m'n blog daar­over staat hier: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag-2/

 16. 20/01/2013Kerkhof « Danielle Versteijne schrijft:

  [...] Via Peter [...]

 17. 20/01/2013Hendrik-Jan schrijft:

  Het zijn heel veel boe­ken, maar van­daag sta ik stil bij de Groot­in­qui­si­teur waar­bij ik tel­kens strand als ik De gebroe­ders Kara­ma­zov van Dosto­je­vs­ki lees: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/01/de-grootinquisiteur-dostojevskis-de-gebroeders-karamazov/

 18. 20/01/2013De ontembare vrouw #50books | sol y sombra schrijft:

  [...] boe­ken. Deze week: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? Lees hier de ver­ha­len van ande­re deel­ne­mers (klik op [...]

 19. 20/01/2013Helen Soler schrijft:

  Ik kwam voor een dich­te deur te staan. Geen ontem­ba­re vrouw voor mij. http://wp.me/p29y1y-8A

 20. 20/01/2013Tussen Droom en Daad schrijft:

  Ik zou wel eens dur­ven mee­doen met jouw tag! Het boek dat ik écht niet uit­ge­le­zen krijg, is 'Haar naam was Sarah', wat noch­tans heel mooi schijnt te zijn. Ik was hoe dan ook al van plan om er iets over te schrij­ven, maar deze tag is 'n mooie aan­lei­ding ;-)

  PS: even een vraag­je over de lay-out: ik krijg een ont­zet­tend lang ant­woord­for­mu­lier, is dat de bedoe­ling of is dat enkel zo in goog­le chro­me bij­voor­beeld?

 21. 20/01/2013Peter schrijft:

  Dan ben ik blij je een mooie aan­lei­ding gege­ven te heb­ben. En van dur­ven is hier geen spra­ke. Mijn lezers ken­mer­ken zich als een gemoe­de­lijk groep­je en die stel­len het alleen maar op prijs wan­neer zich nieu­we rea­geer­ders aan­slui­ten.

  PS: van dat lan­ge ant­woord­for­mu­lier zou ik niet weten wat dat is. Nu heb ik het niet, maar soms ook weer wel. Ik gebruik Safa­ri.

 22. 20/01/2013Linda schrijft:

  Voor mij was het Les Mise­ra­bles van Vic­tor Hugo .
  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag-2/

 23. 20/01/2013#50books – vraag 2 schrijft:

  [...] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter [...]

 24. 20/01/2013Martijn schrijft:

  Oor­log en Vre­de, van Leo Tol­stoj...

 25. 20/01/2013Over mijn eigen autistische inborst | Tussen jou en mij schrijft:

  [...] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag [...]

 26. 20/01/2013tussenjouenmij schrijft:

  Voor is het niet echt een klas­sie­ker. Mis­schien is het ook wel gewoon een kut­boek.
  http://www.tussenjouenmij.nl/over-mijn-eigen-autistische-inborst/

  Nu even lek­ker de ande­re bij­dra­gen lezen.

 27. 20/01/2013#50books vraag 2: Toppop flop | Blog 2 schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? [...]

 28. 20/01/2013Raymond Snijders (@rsnijders) schrijft:

  Er is maar 1 boek dat ik nooit uit­ge­le­zen heb. Er is maar 1 boek dat mijn woord­hon­ger wist te ver­pes­ten.

  http://rsnijders.info/blog2/2013/01/20/50books-vraag-2-toppop-flop/

 29. 20/01/2013Fokke schrijft:

  Ver­slag van een mis­luk­king in drie bedrij­ven:

  http://foxxblok.blogspot.nl/2008/08/aan-de-voet-van-het-gebergte.html

  http://foxxblok.blogspot.nl/2009/10/tweede-poging.html

  http://foxxblok.blogspot.nl/2010/01/21-december-2010.html

 30. 20/01/2013Dominga schrijft:

  De berg waar ik niet over­heen kom: http://sundayjacket-devolgendefase.blogspot.nl/

 31. 20/01/2013Heldinne schrijft:

  Hier mijn ant­woord: http://heldenreis.blogspot.nl/2013/01/het-ongelezen-meesterwerk.html

 32. 20/01/2013Martha (@drspee) schrijft:

  Eer­der in de reac­ties zag ik Ulys­ses voor­bij komen. De goe­de twee­de in mijn lijst­je van onuit­ge­le­zen boe­ken. Dit boek heeft het niet voor mij: http://www.drspee.nl/boeken/50books-de-avonden/

  PS Ove­ri­gens heb ik nu ook een lang ant­woord­for­mu­lier. Ik mail je even een screenshot.

 33. 20/01/2013De Grootinquisiteur - Dostojevski's De gebroeders Karamazov | De wereld van Hendrik-Jan schrijft:

  [...] #50books Ik doe mee met het fan­tas­tische ini­ti­a­tief van Pete­pel. Elke zon­dag stelt hij op zijn blog een vraag over boe­ken, onder de noe­mer 50books. Van­daag de twee­de vraag: [...]

 34. 21/01/2013Sharp Ben schrijft:

  Dit is mijn bij­dra­ge. Leuk ini­ti­a­tief!

  http://nonsensemag.wordpress.com/2013/01/21/50books-vraag-2/

 35. 21/01/2013Karin Winters schrijft:

  ik heb gezien de mas­sa reac­ties hier­bo­ven wat lees­voer in te halen :-)
  http://karinwinters.nl/50books-vraag-2-welk-boek-krijg-je-niet-uitgelezen/

 36. 22/01/2013Heleen schrijft:

  Ik ben een vol­ger van blogs. Heb nog nooit de tijd geno­men om zelf te schrij­ven. Maar 'vra­gen over boe­ken' maken de ver­tel­ster in mij los. Fijn dat ik op deze manier, als gast­blog­ger, mee kan doen! http://www.petepel.nl/2013/01/21/neropolis-vraag-2–50books

 37. 22/01/2013Vera schrijft:

  Een Jaar Als (G)Een Ander van Kris­tien Hem­me­rechts en ... (lees maar)
  http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag-2.html

 38. 22/01/2013Paul van der Werf schrijft:

  Mijn ant­woord op deze vraag is: De hut van Oom Tom: http://ow.ly/h2cwp

 39. 23/01/2013Een goed boek draagt je mee | Jacob Jan Voerman schrijft:

  [...] Dit blog is geschre­ven als ant­woord op een vraag van @Petepel. Die vraag kun je hier vin­den. [...]

 40. 23/01/2013jjvoerman schrijft:

  http://www.petepel.nl/2013/01/20/50books-vraag-2

 41. 23/01/2013ikkeonline schrijft:

  http://www.ikkeonline.nl/2013/01/50books-vraag-2/
  Ik lees eigen­lijk alle boe­ken wel uit, maar laatst heb ik er toch een terug in de last gezet.

 42. 24/01/2013NOVELLE schrijft:

  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/01/50books-vraag-2.html

 43. 27/01/2013Obsessieve liefde voor het onbekende | Tussen jou en mij schrijft:

  [...] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag [...]

 44. 3/02/2013ruudketelaar schrijft:

  Mijn 2 staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/02/03/50boeken-vraag-2-niet-om-door-te-komen/

 45. 3/02/201350books – vraag 4 - Debbie Peteri schrijft:

  [...] Vraag 2 en vraag 3 komen hope­lijk bin­nen­kort ook nog aan de [...]

 46. 5/02/2013breieninpeking schrijft:

  Mijn pro­bleem­boek: http://breieninpeking.wordpress.com/2013/02/05/de-volgende-vraag/

 47. 9/02/2013Plien schrijft:

  hier is de mij­ne!
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/02/09/50books-vraag-2/

 48. 9/02/2013ernestinekossmann schrijft:

  Ik lees een boek uit of ik lees het niet uit. En als ik het niet uit­lees begin ik er niet nog een keer aan. Er is wel een gen­re waar ik nooit door­heen kom en toch tel­kens weer aan begin. http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/02/09/het-boek-dat-je-nooit-uitkrijgt-50books/

 49. 10/02/2013Uit liefde doden | Tussen jou en mij schrijft:

  [...] #50books ini­ti­a­tief is ont­staan naar aan­lei­ding van de 30 day song chal­len­ge, maar Peter Pele­naars vult dit anders in. Elke week op zon­dag plaatst hij een nieu­we vraag die door ieder­een vrij mag [...]

 50. 10/02/2013Miss Artemis schrijft:

  Het boek waar ik maar niet door­heen kwam is zon­der twij­fel Loli­ta!
  http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/02/50-books-vraag-2.html

 51. 11/02/2013Cin schrijft:

  Over deze vraag hoef­de ik niet lang na te den­ken.
  http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag-2.html

 52. 11/02/2013Karin schrijft:

  Een gelau­werd auteur in de fami­lie en dan juist zijn boek niet kun­nen uit­le­zen, dat is niet zo mooi. http://wp.me/p2dz8f-2Q

 53. 19/02/2013Tussen Droom en Daad schrijft:

  http://tussendroomendaad.wordpress.com/2013/02/19/haar-naam-was-sarah-ik-geef-me-over/
  Hier is hij dan. Mis­schien wel een onver­wacht boek..

 54. 27/02/2013Het boek dat maar niet uit wil | Lings.nl schrijft:

  [...] hoe het ein­digt. In deze blog beant­woord ik hier­door wel twee vra­gen uit de #50books reeks: ‘welk boek lees je maar niet uit‘ én ‘welk boek lees je [...]

 55. 8/03/2013Sam schrijft:

  Mijn bij­dra­ge

  http://tistje.com/2013/01/20/50books-2-ongelezen-werk/

 56. 9/03/2013Niek schrijft:

  En mijn ant­woord is:
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/03/50books-2-lezen-lezen-lezen.html

 57. 10/03/2013Mariska Snijders schrijft:

  En blogje num­mer 2. Ik lees de blogjes van mijn lie­ve man Ray­mond Snij­ders als weke­lijks dus ik heb hier lang op kun­nen broe­den:

  http://onscreen.misarray.info/uncategorized/50books-vraag-2-welk-boek-krijg-je-maar-niet-uitgelezen-hoe-vaak-je-er-ook-aan-begint/

 58. 12/03/2013Karin schrijft:

  Een paar dagen nadat ik dit blo­je schreef, las ik het boek als­nog uit: http://www.lings.nl/2013/02/het-boek-dat-maar-niet-uit-wil/

 59. 13/03/2013Muireann schrijft:

  De twee­de bij­dra­ge :)
  http://muireannz.be/50-books-2/

 60. 16/03/2013#50books (2): Ongelezen werk | Tistje schrijft:

  [...] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? [...]

 61. 30/03/2013Tine schrijft:

  Bij­dra­ge num­mer twee van mij: http://wordcraftandmystery.blogspot.be/2013/02/50books-2.html

 62. 1/04/2013Anne schrijft:

  De graaf van Mon­te Chris­to, van Alexan­d­re Dumas. Ik vond dat ik dat toch gele­zen moest heb­ben, maar ik kwam er niet door­heen.

 63. 28/04/2013Moet je boeken uitlezen? | Dee'tjes schrijft:

  [...] Dat is in t kort het ant­woord op 50 boek­vraag num­mer 2 Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint? [...]

 64. 28/04/201350books – vraag 2 | Bibliotheek 2.0 | Sco... schrijft:

  [...]   [...]

 65. 14/05/2015Haar naam was Sarah: ik geef me over. schrijft:

  […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 2: Welk boek krijg je maar niet uit­ge­le­zen, hoe vaak je er ook aan begint?Andere deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

« | »