van de bloemetjes...

Door Peter Pellenaars op 8/05/2012

van de bloe­me­tjes
en de bij­tjes
en vei­lig vrij­en natuur­lijk

 

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij
 Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.

~ ~ ~

0

Er zijn 3 reacties:

  1. 9/05/2012Dina-Anna schrijft:

    :-)

  2. 10/05/2012Jolka schrijft:

    *glim­lacht*

  3. 10/05/2012Monique schrijft:

    Haha­ha

« | »